styleguide 0.30.11

13 - Panel

13.1 - Style

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.radius

Radius

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.round

Round

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

<div class="panel {$modifiers} small-6 columns">
 <img src="http://gfx.dagbladet.no/labrador/330/330118/33011819/jpg/active/480x.jpg" />
 <div class="copy">
  <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
 </div>
</div>

13.2 - Color

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.primary

Red

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.orange

Orange

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.yellow

Yellow

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.green

Green

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.blue

Blue

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.purple

Purple

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.burgundy

Burgundy

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.pink

Pink

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.secondary

Secondary

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.black

Black

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.teal

Teal

Headline

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

<div class="panel {$modifiers} z-shadow-1 small-6 columns">
 <img src="http://gfx.dagbladet.no/labrador/330/330118/33011819/jpg/active/480x.jpg" />
 <div class="copy">
  <h5>Headline</h5>
  <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
 </div>
</div>

13.3 - Divider

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.primary

Primary/Red

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.orange

Orange

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.yellow

Yellow

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.green

Green

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.blue

Blue

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.purple

Purple

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.burgundy

Burgundy

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
.pink

Pink

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

Dette er saken
<div class="row">
 <div class="small-6 columns">
  <div class="panel {$modifiers} z-shadow-1">
   <img src="http://gfx.dagbladet.no/labrador/330/330118/33011819/jpg/active/480x.jpg" />
   <div class="divider dark"><h6>Dette er saken</h6></div>
   <div class="copy">
    <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="small-6 columns">
  <div class="panel {$modifiers} z-shadow-1">
   <img src="http://gfx.dagbladet.no/labrador/330/330118/33011819/jpg/active/480x.jpg" />
   <div class="copy">
    <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
   </div>
   <div class="divider light"><h6>Dette er saken</h6></div>
  </div>
 </div>
</div>

13.4 - Section title

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.primary

Primary/Red

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.orange

Orange

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.yellow

Yellow

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.green

Green

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.blue

Blue

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.purple

Purple

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.burgundy

Burgundy

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

.pink

Pink

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

<div class="panel small-6 columns has-section-title">
 <h4 class="section-title center {$modifiers}"><span>Dette er saken</span></h4>
 <div class="copy">
  <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
 </div>
</div>

13.5 - Fact box

Dette er saken

I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.

 <div class="panel small-6 columns has-section-title">
   <h4 class="section-title center primary"><span>Dette er saken</span></h4>
   <div class="copy">
     <figure>
       <img src="http://gfx.dagbladet.no/labrador/330/330118/33011819/jpg/active/480x.jpg">
     </figure>
     <p>I 2009 ble det offentlig kjent at Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner (LNU) åpnet kontrollsak mot SOS Rasisme i 2009 etter mistanker om medlemsjuks. Siden den gang har LNU avslått alle søknader.</p>
   </div>
 </div>

13.6 - Infobox

Info about the author of an article.

.secondary

Secondary

.teal

Teal

.primary

Primary/Red

.orange

Orange

.yellow

Yellow

.green

Green

.blue

Blue

.purple

Purple

.burgundy

Burgundy

.pink

Pink

 <aside class="panel infobox {$modifiers} small-6 columns">
   <div class="copy">
     <figure>
       <img class="byline" src="http://www.dagbladet.no/meninger/assets/images/bylines/msi.png" />
     </figure>
     <h5>Innsendt av Mikael Scott Bjerkeli</h5>
     <p>Styreleder - på vegne av og i samarbeid med Harry Benjamin ressurssenter, HBRSU- barne- og ungdomsforeningen, og HBRS foreldre- og familieforeningen.</p>
   </div>
 </aside>

13.7 - Authorlist

<aside class="panel small-6 columns has-section-title">
  <h5 class="section-title center teal"><span>Dagbladets ledere</span></h5>
  <div class="copy">
    <ul class="author-list">
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/jam.png" alt="John Arne Markussen">
        <div itemprop="name">John Arne Markussen</div>
        <div itemprop="jobTitle">Ansvarlig Redaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:jam@dagbladet.no">jam@dagbladet.no</a>
      </li>
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/fha.png" alt="Frode Hansen">
        <div itemprop="name">Frode Hansen</div>
        <div itemprop="jobTitle">Nyhetsredaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:fha@dagbladet.no">fha@dagbladet.no</a>
      </li>
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/ger.png" alt="Geir Ramnefjell">
        <div itemprop="name">Geir Ramnefjell</div>
        <div itemprop="jobTitle">Politisk redaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:ger@dagbladet.no">ger@dagbladet.no</a>
      </li>
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/shv.png" alt="Sigrid Hvidsten">
        <div itemprop="name">Sigrid Hvidsten</div>
        <div itemprop="jobTitle">Kulturredaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:shv@dagbladet.no">shv@dagbladet.no</a>
      </li>
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/kos.png" alt="Karine Østtveit">
        <div itemprop="name">Karine Østtveit</div>
        <div itemprop="jobTitle">Magasinredaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:kos@dagbladet.no">kos@dagbladet.no</a>
      </li>
      <li itemscope itemprop="Person" itemtype="http://schema.org/Person">
        <img itemprop="image" src="//www.dagbladet.no/styleguide/assets/bylines/joe.png" alt="John Olav Egeland">
        <div itemprop="name">John Olav Egeland</div>
        <div itemprop="jobTitle">Redaktør</div>
        <a itemprop="email" href="mailto:joe@dagbladet.no">joe@dagbladet.no</a>
      </li>
    </ul>
   </div>
 </aside>

13.9 - Fact box

A small variation in styling used for special and magasinet

Om Pia Tjelta

 • Født

  - 2. februar 1980

 • Familie

  -Gift med Martin Jøndahl. To barn: Jenny (3) og Jens (straks 7 uker gammel)

 • Beste egenskap

  - At jeg har evnen til å gi faen.

 • Verste egenskap

  - Eksplosivt illsint.

<main role="main" class="long-read article magasinet">
 <div class="panel special-panel small-12 medium-6 columns has-section-title ">
  <h4 class="section-title center "><span>Om Pia Tjelta</span></h4>
  <div class="copy">
    <ul>
      <li>
        <b>Født</b>
        <p>- 2. februar 1980 </p>
      </li>
      <li>
        <b>Familie</b>
        <p> -Gift med Martin Jøndahl. To barn: Jenny (3) og Jens (straks 7 uker gammel)</p>
      </li>
      <li>
        <b>Beste egenskap</b>
        <p>- At jeg har evnen til å gi faen.</p>
      </li>
      <li>
        <b>Verste egenskap</b>
        <p>- Eksplosivt illsint.</p>
      </li>
    </ul>
   </div>
 </div>
</main>

13.10 - Fact box - expand

Fact box with expand button

Om Pia Tjelta

<main role="main" class="long-read magasinet article">
 <div class="panel special-panel small-12 medium-6 columns has-section-title has-expand" data-expand>
 <h4 class="section-title center"><span>Om Pia Tjelta</span></h4>
  <div class="copy">
    <ul class="expandable">
      <li>
        <b>Født</b>
        <p>- 2. februar 1980 </p>
      </li>
      <li>
        <b>Familie</b>
        <p> -Gift med Martin Jøndahl. To barn: Jenny (3) og Jens (straks 7 uker gammel)</p>
      </li>
      <li>
        <b>Beste egenskap</b>
        <p>- At jeg har evnen til å gi faen.</p>
      </li>
      <li>
        <b>Verste egenskap</b>
        <p>- Eksplosivt illsint.</p>
      </li>
      <li>
        <b>Verste egenskap</b>
        <p>- Eksplosivt illsint.</p>
      </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="expand-overlay">
    <a href="#" class="toggle"> Vis resten</a>
   </div>
 </div>
</main>

13.11 - Biobox

Extended bio about an author, with list of his/hers latest published articles along with his/hers most featured tag(s).

Spaltist

Heidi Helene Sveen

Heidi har en bachelor i kultur -og samfunnsvitenskap og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Interesseområder

 • Nyheter
 • Innenriks
 • SOS Rasisme

Siste publiserte innlegg

Se alle innlegg
 <div class="panel bio large-6 small-12 medium-6 columns">
  <div class="image-wrapper">
   <figure>
    <img src="http://www.dagbladet.no/img/spaltist.png">
   </figure>
   <div class="author-info text-center">
    <span class="label white">Spaltist</span>
    <h1 class="headline" itemprop="headline">Heidi Helene Sveen</h1>
   </div>
  </div>
  <div class="copy">
   <p class="bio-text">Heidi har en bachelor i kultur -og samfunnsvitenskap og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.</p>
   <h2>Interesseområder</h2>
   <ul class="labels">
    <li class="label secondary">Nyheter</li>
    <li class="label secondary">Innenriks</li>
    <li class="label secondary">SOS Rasisme</li>
   </ul>
   <h2>Siste publiserte innlegg</h2>
   <ul class="article-list no-bullet">
    <li><a href="#">Hoppet som gjør konkurrentene rasende <time itemprop="datePublished" class="published" datetime="1995-03-08" title="Publisert 08.03.1995">onsdag 8. mars 1995</time></a></li>
    <li><a href="#">Da Louis Van Gaal fikk se formen til rekordkjøpet Luke Shaw, ble han forferdet <time itemprop="datePublished" class="published" datetime="1995-03-08" title="Publisert 08.03.1995">onsdag 8. mars 1995</time></a></li>
    <li><a href="#">Elsker nordmennene i «Hercules» <time itemprop="datePublished" class="published" datetime="1995-03-08" title="Publisert 08.03.1995">onsdag 8. mars 1995</time></a></li>
   </ul>
   <a class="read-more" href="#">Se alle innlegg</a>
  </div>
 </div>